Mediation is in eerste plaats een instrument om ´problemen´op te lossen. Dat kunnen problemen zijn  van allerlij aard en dat hoeft dus niet om rechtsvragen te gaan. Denk aan buurtbemiddeling, bemiddeling tussen leerlingen op een school of herstelbemiddeling tussen een dader en een slachtoffer bij strafbare feiten. Ook in samenwerkingsverbanden zoals een maatschap of in een arbeidsrelatie kan mediation worden toegepast.

De mediator zal er naar streven het conflict te ontdoen van alle (juridische) verpakking en de aandacht van de partijen richten op de achterliggende (gezamelijke) belangen en het vinden van een oplossing die door neide partijen gedragen kan worden

Aan de anderekant staat de mediation wel degelijk in relatie met het recht!  Bijvoorbeeld , de mediation-overeenkomst die partijen aangaan, of de ficale aspecte bij bedrijfsovername, of de geheimhoudingsovereenkomst die ten tijde van de mediation word aangegaan. Dan is er nog de contractuele verhouding tussen de mediator en de beroepsvereniging waarbij is aangesloten. Die relatie brengt met zich mee dat de mediatior is onderworpen aan het klacht of tuchtrecht. Zo zie je dat mediation in essentie niet juridisch is we toch net om het juridische heen kunnen.

Start typing and press Enter to search