Door het tijdig ombuigen van een verstoorde arbeidsverhouding naar een prettig en effectief samenwerkingsverband voorkom je (kostbare) conflicten, verzuim en ontslag.
Samenwerkingsproblemen tussen collega’s, leidinggevende en medewerker(s) of binnen een team?
Ga in een vroeg stadium met een arbeidsmediator aan tafel en voorkom conflicten door samen duidelijke (werk-)afspraken te maken over de toekomstige samenwerking.
Hoe? Verbetering van de communicatie tussen partijen draagt bij aan een goede verstandhouding. Met behulp van mediation worden betrokkenen zich bewust van de ontstane gedrags- en communicatiepatronen en hun aandeel daar in. Inzicht, bewustwording en erkenning van hetgeen partijen verdeeld houdt vormen het uitgangspunt voor herstel van de arbeidsrelatie.
Door het tijdig ombuigen van een verstoorde arbeidsverhouding naar een prettig samenwerkingsverband voorkom je (kostbare) conflicten, verzuim en ontslag.