Verbale agressie op het werk komt vaker voor dan fysieke agressie, maar is niet minder schadelijk. Naast de daadwerkelijke pijn in het geval van fysiek geweld, kunnen verbale en fysieke agressie op het werk ook leiden tot psychische pijn en andere gezondheidsklachten zoals:

  • angstgevoelens
  • slaapstoornissen
  • maagpijn
  • psychosomatische klachten.

Al deze klachten kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2014) is meer te lezen over de werksituatie van Nederlandse werknemers.

bron arboportaal

Start typing and press Enter to search