[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Het belang van arbeidsmediation

Wat doe ik als mediator in arbeidszaken?

Als mediator staan we bij een arbeidsconflict vaak voor hoog opgelopen frustraties, een meningsverschil, slechte communicatie met als resultaat een conflict op het werk en een medewerker ziek thuis. Er spelen meerdere belangen.

Zo zie je de medewerker met z’n verantwoordelijkheid voor het gezin. De werkgever met het zakelijk belang. Naar de rechter stappen? Dus een ander laten beslissen! Dat kan, de kans dat u dan naar tevredenheid uit elkaar gaat is klein. Het conflict draait toch vaak om emoties en emoties zijn van een andere orde dan geld.

Arbeidsrecht

Als werknemer en werkgever een arbeidsovereenkomst gesloten hebben, valt hun relatie in juridische zin onder het arbeidsrecht. Alle wetten en regels binnen het arbeidsrecht, voor zover relevant, zijn dan van toepassing.

Wat is de kern van het arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht bestaat uit talloze regels en wetten, maar uiteindelijk komt het erop neer dat de werkgever en werknemer wettelijk verplicht zijn om zich goed te gedragen ten opzichte van elkaar. De wet beschrijft niet tot in detail hoe ieder zich moet gedragen, maar een werkgever mag zijn werknemer bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan. Daarvoor moet aan een aantal eisen worden voldaan. Sinds juli 2015 telt de WWZ. Deze zou het verbreken van de arbeidsrelatie eenvoudiger hebben moeten maken. Naar onze ervaring tot nu toe is dat niet het geval.

Bescherming van de werknemer

Omdat de relatie tussen de werkgever en werknemer nooit gelijkwaardig is;

Omdat de geschiedenis leert dat werknemers in Nederland vroeger op grote schaal werden uitgebuit door werkgevers;

Omdat macht door mensen in de regel slecht te hanteren is, heeft de politiek een groot aantal wetten en regels in de arbeidswet opgesteld waar iedereen in Nederland zich aan moet houden. Op die manier worden de belangen van de werknemer veiliggesteld.

Zo moet het loon bijvoorbeeld altijd op of boven het wettelijk vastgesteld minimum liggen. Hebben werknemers recht op een bepaald aantal vrije dagen. Ook mag  je niet zomaar ontslagen worden als er bijvoorbeeld een conflict is ontstaan met de werkgever. Nu geldt dus de WWZ.

Arbeidsrecht en de werkgever

Arbeidsrecht, een constant onderwerp van discussie in de politiek. Denk bijvoorbeeld aan de versoepeling van het ontslagrecht en het verhogen van de pensioenleeftijd. Het arbeidsrecht is dan ook een relatief dynamisch terrein waarbij de werkgever en werknemer voortdurend aanpassingen wensen te maken.

Waar staat het arbeidsrecht beschreven?

In het Burgerlijk Wetboek staat het voornaamste deel met betrekking op het Arbeidsrecht beschreven. Op andere plekken zijn ook diverse andere wettelijke regelingen beschreven, die ten dele als arbeidsrecht worden beschouwd, zoals in de:

  • Wet Gelijke Behandeling
  • Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Ook zijn op veel arbeidsovereenkomsten CAO’s ( Collectieve Arbeid Overeenkomsten) van toepassing. Deze collectieve regelingen zijn weer van toepassing op hele sectoren binnen de arbeidsmarkt.  Dit zijn ook vormen van arbeidsrecht waar zowel de werkgever als werknemer mee te maken hebben.

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]

Vrijblijvende sessie

Gegarandeerde privacy

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search