Direct is de vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers die signaleren, of last hebben van, ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie. Zoals: Grensoverschrijdend gedrag; Agressie, geweld, seksuele intimidatie,  traumatische ervaringen op het werk. Ook problemen thuis en meldingen van klokkenluiders binnen de organisatie kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht.

Indirect zijn de activiteiten van een vertrouwenspersoon ziekteverzuim verlagend. Boven genoemde punten zijn elk stuk voor stuk stress opwekkende factoren. Veel ziekmeldingen hebben een stress gerelateerde achtergrond. In gesprek zijn met de vertrouwenspersoon is dan de stress verlagende factor!

Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon heeft een drempel verlagende werking waardoor een medewerker nog eerder deze zou willen aanspreken. Een externe vertrouwenspersoon wordt uit eindelijk ook wel betaald door de werkgever. Toch zijn de onderlinge verhoudingen zijn anders, staat de Externe vertrouwen persoon meer op afstand en staat de neutraliteit minder onder druk. De (externe) vertrouwenspersoon moet tenslotte naast de klager staan.

De vertrouwenspersoon waarborgt de vertrouwelijkheid en de geheimhouding! 

Een luisterend oor is soms al genoeg, Gehoord, Gezien en Gerespecteerd worden geeft de medewerkers soms al een boost waardoor de eigen redzaamheid om het probleem op te lossen gezien wordt. Niet minder vaak zal de vertrouwen persoon tezamen met de medewerker zoeken naar een (informele) passende oplossing. Maar de vertrouwen persoon kan vragen aan directie of management om te interveniëren en of een mediation opstarten. Het opstarten van een juridische procedure en of verwijzen naar een klachten commissie of politie is ook niet uitgesloten.

Arbeidsconflicten of reorganisatie problemen horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon.

Resume:

de Externe Vertrouwenspersoon werkt zeer informeel en laagdrempelig;

de Externe Vertrouwenspersoon werkt waarborgt vertrouwelijkheid en werkt onder geheimhouding;

de Externe Vertrouwenspersoon is de contactpersoon als er spraken is van agressie, geweld, intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en pesten maar ook voor problemen aan het thuisfront die het werk beïnvloeden

de Externe Vertrouwenspersoon het aanspreekpunt als het voor de klager belangrijk is dat de klacht in een vertrouwelijke sfeer besproken kan worden

Vrijblijvende sessie

Gegarandeerde privacy

Start typing and press Enter to search