Als zich een commerciële geschillen voordoet en er is een spoedeisend-, groot financieel-belang of er is spraken van internationale partijen, welke maar kort beschikbaar zijn dan biedt BOA u de mogelijkheid van een mediationsessie op één dag!
De raadslieden, eventuele experts en alle betrokken partijen, zijn gedurende één gehele dag in mediation bijeen.
Als het niet anders kan is er een telefonische raadpleging. Het doel:
Om op de zelfde dag de mediation af te ronden.
Als mediator vraagt dat wel wat tijd ter voorbereiding. De mediator zal de partij en raadslieden, experts in casus persoonlijk (telefonisch) consulteren.

Start typing and press Enter to search